Αρχαίο Ιερό στις Πηγές του Φλεριού

Translate English Version

Αρχαίο Ιερό στις Πηγές του Φλεριού

Στο κέντρο της κατάφυτης περιοχής του Φλεριού, λίγα μέτρα πάνω από τις πηγές του αρχαίου υδραγωγείου βρίσκεται ιερό αφιερωμένο σε γυναικεία θεότητα της ευφορίας της γης και στους δίδυμους γίγαντες Ώτο και Εφιάλτη. Εδώ η λατρεία ξεκίνησε περί το 800 π.Χ. και συνεχίστηκε με ένταση έως και τον 6ο π.Χ. αι. και αργότερα με φθίνουσα πορεία.

Το ιερό υπήρξε αγαπημένος τόπος λατρείας των λατόμων που εργάζονταν στα γειτονικά λατομεία μαρμάρου, οι οποίοι αναγνώριζαν στους υπερφυσικής δύναμης αδελφούς τούς προστάτες και βοηθούς τους στο δύσκολο έργο του χειρισμού τεράστιων όγκων μαρμάρου. Δοκιμές, αποτυχημένα ή ελαττωματικάέργα τους σε μάρμαρο αποτελούν τα συχνότερα αναθήματα σε αυτό.

Η λατρεία της θηλυκής θεότητας τεκμηριώνεται από γυναικεία πήλινα ειδώλια, καθώς και από πληθώρα αντικειμένων σχετιζόμενων με την υφαντική τέχνη, όπως αγνύθες και υφαντικά βάρη, όλα εκτίθενται στη Μουσειακή Συλλογή Μελάνων.

Οι ανασκαφές στο ιερό αποκάλυψαν τρία ιερού χαρακτήρα οικοδομήματα, υπαίθριους χώρους άσκησης χθόνιας λατρείας καθώς και σύστημα βοηθητικών κτηρίων. Παρά τον ταπεινό χαρακτήρα των κατασκευών αυτών ο μελετητής αναγνωρίζει τα πρώτα βήματα των Ναξίων τεχνιτών προς την κατάκτηση της μνημειώδους αρχιτεκτονικής, π.χ. το μαρμάρινο μονόλιθο κατώφλι με υπέρθυρο και παραστάδες ενός από τα ναϊκά κτίρια, αποτελούν τον πρόδρομο των κλασικών μνημειωδών θυρωμάτων.