Παραδοσιακό Καλύμνικο Σπίτι

Translate English Version

Παραδοσιακό Καλύμνικο Σπίτι

Το Παραδοσιακό Καλύμνικο Σπίτι είναι ένα ιδιωτικό λαογραφικό μουσείο που ίδρυσε η κ. Σκυλλά – Χαλκιδίου Φανερωμένη. Σκοπός του μουσείου είναι η διατήρηση και η προβολή του Καλύμνικου τρόπου ζωής του περασμένου αιώνα μέσα από συλλογές που περιλαμβάνουν καθημερινά χρηστικά αντικείμενα και οικοσκευές του παραδοσιακού αστικού σπιτιού της Καλύμνου από το τέλος του 19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Περιλαμβάνει επίσης παραδοσιακές φορεσιές, βιβλία, γράμματα, όπλα και σπαθιά ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναπαραστάσεις οικιακών δραστηριοτήτων, της κοινωνικής ζωής καθώς και η ζωή του Καλύμνιου σφουγγαρά.

Η κυρία Φανερωμένη κατάφερε να συγκεντρώσει αυτά τα αντικείμενα από όλο το νησί της Καλύμνου, να καταγράψει ιστορίες, εμπειρίες, γνώση και να τα παρουσιάσει μέσα από αυτή την πολύ αξιόλογη συλλογή. Το μουσείο στεγάζεται σε ένα αναπαλαιωμένο Καλύμνικο σπίτι  που βρίσκεται στις νότιες παρυφές της Μονής Αγίων Πάντων, στην περιοχή Βοθύνοι.