Λυκιακός Tάφος

Translate English Version

Λυκιακός Tάφος

Ο Λυκιακός τάφος βρίσκεται στο ύψωμα ανατολικά του λιμανιού, κάτω από το ιπποτικό Κάστρο, το οποίο σώζει αρχαία θεμελίωση και εντοιχισμένη αρχαία επιγραφή. Ο τάφος, που διατηρείτε σε πολύ καλή κατάσταση είναι θαλαμοειδής, με αρχιτεκτονικά διαμορφωμένη πρόσοψη σε κόγχη λαξευμένη στο βράχο. Παραστάδες - πεσσοί με ιωνικές βάσεις και επίκρανα στηρίζουν επιστύλιο που κοσμείται με γεισίποδες και ιωνικό κυμάτιο και φέρει αετωματική επίστεψη με ανθεμωτά ακρωτήρια.

Η θύρα κοσμείται με τριπλή ταινία και επιστέφεται με συμφυή ακρωτήρια. Τόρμοι για την ένθεση στροφέων λαξευμένοι στις παραστάδες και στο κατώφλι αποδεικνύουν την αρχική ύπαρξη θυρόφυλλων, που επέτρεπαν πολλαπλές ταφές. Στο εσωτερικό νεκρικές κλίνες στις 3 πλευρές, διατεταγμένες σε 2 επίπεδα.

Ο τάφος χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ. Τυπολογικά παράλληλα του τάφου συναντώνται στην περιοχή της Λυκίας, στα 'Ιδυμα, την Τελμεσσό και τα Άραξα. Αντανακλά τις επαφές με την περιοχή της Λυκίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι «λύκιοι» ονομάζονταν οι κάτοικοι της απέναντι περιοχής της Μικράς Ασίας (Λυκία), επειδή ο θεός τους, Λύκιος Απόλλωνας, λατρευόταν ως λυκοκτόνος (φονέας λύκων) ή κατ’ άλλους «κομιστής του φωτός» καθώς το αρχαίο πρόθεμα «*λυκ-» προσδιορίζει το φως (λυκόφως, λυκαυγές κ.λπ.).

Πηγή: Φωτεινή Ζερβάκη, αρχαιολόγος - Υπουργείο Πολιτισμού