Ερύμανθος

Translate English Version

Ερύμανθος

Ο ποταμός Ερύμανθος αποτελεί το φυσικό όριο μεταξύ των περιφερειών «Πελοποννήσου» και «Δυτικής Ελλάδας». Ο Στάβωνας αναφέρει ότι ο Ερύμανθος ήταν το όριο μεταξύ της Ηλείας και της Αρκαδίας, κάτι που συμβαίνει και στις μέρες μας. Υπάρχουν αναφορές ότι ονομαζόταν και "Ντουάνα".

Οι πηγές του βρίσκονται στα νότια και στα δυτικά του όρους Ερυμάνθου στην Αχαΐα. Στην αρχική του πορεία έχει την ονομασία Νουσαΐτικο και τα νερά έχουν κατεύθυνση νοτιοανατολική μέχρι το χωριό Τριπόταμα. Εκεί συναντάει τα νερά δύο μικρότερων ποταμών,  των ποταμών Αροάνιου (Λιβαρτζινό ποτάμι) και Σειραίου (Βερτσίωτικο ποτάμι), που έχουν τις πηγές τους στην ορεινή περιοχή ανάμεσα στον Ερύμανθο και στα Αροάνια όρη. Μετά τα Τριπόταμα ο Ερύμανθος για λίγο έχει κατεύθυνση νοτιοδυτική, αλλά στη συνέχεια, ρέει από βορρά προς νότο μέχρι να εκβάλλει, λίγο δυτικότερα από τον Λάδωνα στον Αλφειό ποταμό στη περιοχή της Ηραίας.

Επίσης ενδεικτικό της σημασίας του ποταμού στην αρχαιότητα, είναι ότι κοντά στο σημερινό χωριό Τριπόταμα είχε κτιστεί η πόλη Ψωφίς, τα ερείπια της οποίας είναι ορατά από το δρόμο που περνάει έξω από το χωριό Αστράς, από τη Μονή Πορετσού και φτάνει μέχρι το χωριό Πλατανίτσα. Στο ρου του ποταμού υπάρχουν πέτρινα γεφύρια, παλιοί νερόμυλοι και πολλά ιστορικά μνημεία της Πελοποννήσου. 

Είναι ορμητικό ποτάμι και στα νερά του πραγματοποιούνται αγώνες κανόε-καγιάκ και ράφτινγκ. Το Rafting είναι αρκετά ενδιαφέρον στον Ερύμανθο αφού το ποτάμι διαθέτει περάσματα 3ου και 4ου βαθμού δυσκολίας και προτείνεται για όσους έχουν ήδη μια επαφή με το Rafting. Επίσης ο Ερύμανθος έχεις μικρή σχετικά σεζόν για Rafting περίπου 2 μήνες (Ιανουάριο και Φεβρουάριο).