Σκοτωμένο Νερό

Translate English Version

Σκοτωμένο Νερό

Οι καταρράκτες ανήκουν στον ορεινό όγκο του Βόιου. Χωρίζονται στον κάτω καταρράκτη (Κάτω Βάθρα) ύψους 25 μέτρων και τον πάνω (Άνω Βάθρα) ύψους 30 μέτρων. Δέκα λεπτά ψηλότερα υπάρχει και ένας μικρότερος (Κρυμμένη Βάθρα). 

Το όνομα δόθηκε επειδή ο μεγάλος καταρράκτης δεν ακουμπάει σε βράχο με αποτέλεσμα το νερό να είναι στον αέρα. Κατά συνέπεια αυτού το νερό σκορπάει και πέφτοντας στα βράχια ''σκοτώνεται''.

Η εκκίνηση για την προσέγγιση τους γίνεται από το χωριό Βυθός και το υψόμετρο όπου βρίσκονται είναι τα 1200μ.  

Την άνοιξη έχουνε σεβαστή ποσότητα νερού και ανάλογα με τις χιονοπτώσεις, ενώ το χειμώνα σχηματίζονται εντυπωσιακοί παγοκρύσταλλοι.