Καταρράκτης Μαν Κάτσα

Translate English Version

Καταρράκτης Μαν Κάτσα

O καταρράκτης Μαν’ Κάτσα σχηματίζεται στο ρέμα του Ασπροπόταμου κοντά στον οικισμό της Πεδής. Τα νερά του Ασπροπόταμου πέφτουν απότομα από ένα γκρεμό ύψους 15 περίπου μέτρων σχηματίζοντας μία φυσική εκβάθυνση.

Η ονομασία του, που σημαίνει «μανιασμένη σάρκα», προήλθε από το θρύλο μιας βοσκοπούλας, που ζούσε παλιά στην περιοχή εκείνη μόνη της και παράσερνε σε «διονυσιακό» χορό, πάνω από τον καταρράκτη, τα αγροτόπαιδα της περιοχής.

O καταρράκτης δημιουργήθηκε όταν ένα μεγάλο ρήγμα διέκοψε απότομα τη συνέχεια των πετρωμάτων ιγνιμβρίτη αλλά και της κοίτης του Ασπροπόταμου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία στο σημείο αυτό μιας εντυπωσιακής υδατόπτωσης.

Ο ιγνιμβρίτης σχηματίσθηκε πριν από 17 εκατομμύρια χρόνια από μια ιδιαίτερα βίαιη έκρηξη του ηφαιστείου του Λεπετύμνου. Η έκρηξη προκάλεσε την έξοδο θερμών αερίων που παρέσυρε θραύσματα ελεαφρόπετρας, υέλου, σταγονίδια λάβας και άλλα πυροκλαστικά υλικά, τα οποία επικάθισαν στη συνέχεια στο έδαφος και συγκολλήθηκαν λόγω της ρευστής κατάστασής τους. Η ιγνιμβριτική λάβα σχημάτισε χαρακτηριστικά ρεύματα που σκέπασαν το παλιότερο ανάγλυφο με τα παλαιότερα ηφαιστειακά πετρώματα.

 

Η μεταγενέστερη τεκτονική δράση και η διάβρωση των πετρωμάτων δημιούργησαν τη σημερινή εντυπωσιακή μορφή του τοπίου της περιοχής.