1. Βασιλικό

Το Βασιλικό είναι ένας πολύ μικρός οικισμός όπου υπάρχουν τα λιγοστά σπίτια του νησιού και διαμένουν οι ελάχιστοι κατοίκοι του. Στο Βασιλικό αράζουν τα εκδρομικά καράβια γιατί προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο από τους ισχυρούς ανέμους.