Σταυρός

Translate English Version

Σταυρός

Μετά τον Αη Γιώργη τον Βαλσαμίτη και λίγο πριν ανοιχτεί μπροστά σας η Κάτω Μεριά με τους πρώτους οικισμούς της, θα βρεθείτε στο Σταυρό. Ονομάστηκε έτσι εξαιτίας του συγκροτήματος από εκκλησιές συνδεδεμένες μεταξύ τους με καμάρες. Το σημείο αυτό υποδηλώνει και τα όρια μεταξύ Αρκεσίνης και Μινώας. Η ύπαρξη πρωτοκυκλαδικών τάφων που βρέθηκαν εδώ σηματοδοτούν και τα ίχνη της ανθρώπινης ζωής στο σημείο.