Χαλκίδιο

Translate English Version

Χαλκίδιο

Χαλκίδιο ονομάζεται το παλιό σιδηρουργείο που βρίσκεται στην Αρκεσίνη. Είναι ένα πέτρινο ισόγειο κτίσμα τέλους του 19ου αιώνα, που λειτουργούσε από τον Ευάγγελο Πράσινο, δίπλα στο οικογενειακό ελαιοτριβείο.

Ο Πράσινος μαζί με τον βοηθό του, Γιωργάκη Γαβαλά, έφτιαχναν σχεδόν όλα τα γεωργικά και  ξυλουργικά εργαλεία του νησιού. Σταμάτησε τη λειτουργία του τη δεκαετία του 1970, με το θάνατο του Πράσινου και διατηρείται από την οικογένεια, ως μουσειακός χώρος. 

Ο χώρος έχει αναστηλωθεί με κρατική μέριμνα παίρνοντας την αρχική του μορφή όπως δηλαδή ήταν πριν 150 χρόνια.

Σε αυτό θα βρείτε διάφορα παλιά αντικείμενα τα οποία έχουν διασωθεί από την οικογένεια Ευάγγελου Πρασίνου.

Στον ίδιο χώρο υπάρχουν και αντικείμενα από το παλιό ελαιουργείο που βρισκόταν δίπλα. Σημαντικό στοιχείο, ότι έχει διατηρηθεί όλος ο εξοπλισμός και τα εργαλεία του σιδηρουργείου.