Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο Δαμαλά

Translate English Version

Παραδοσιακό Ελαιοτριβείο Δαμαλά

Στο κάτω μέρος της κεντρικής πλατείας του Δαμαλά, βρίσκεται ένα ανακαινισμένο παλιό ελαιοτριβείο. Ο χώρος είναι λειτουργικά διαμορφωμένος και περιλαμβάνει όλα τα παλιά μηχανήματα και τα εξαρτήματά τους που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. τα μηχανήματα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Στο κάτω μέρος της κεντρικής πλατείας του Δαμαλά, βρίσκεται ένα ανακαινισμένο παλιό ελαιοτριβείο. Ο χώρος είναι λειτουργικά διαμορφωμένος και περιλαμβάνει όλα τα παλιά μηχανήματα και τα εξαρτήματά τους που είναι σε πολύ καλή κατάσταση. τα μηχανήματα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εκτός από την ετήσια εκδήλωση της παραδοσιακής εξαγωγής λαδιού, η παρουσίαση της διαδικασίας γίνεται σε μαθητές σχολείων και άλλες ομάδες. Εκτός από την ετήσια εκδήλωση της παραδοσιακής εξαγωγής λαδιού, η παρουσίαση της διαδικασίας γίνεται σε μαθητές σχολείων και άλλες ομάδες.