Γεωλογικό Mουσείο Απειράνθου

Translate English Version

Γεωλογικό Mουσείο Απειράνθου

Το Γεωλογικό Μουσείο Απειράνθου υπάγεται διοικητικά στο Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Λειτούργησε σαν συλλογή ορυκτών και μεταλλευμάτων από το 1964 στο Δημοτικό Σχολείο Απειράνθου με πρωτοβουλία του Μανώλη Γλέζου, στη συνέχεια μεταστεγάσθηκε στο χώρο του σημερινού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και μετέπειτα στη σημερινή του θέση στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου. Ο επισκέπτης, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτει και τα ενδιαφέροντά του, έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάμεσα σε εκθέματα, χάρτες και πρωτότυπες επεξηγηματικές πινακίδες, που καλύπτουν μεγάλη σειρά θεμάτων γεωλογικού περιεχομένου. Τα εκθέματα δίνουν στον επισκέπτη εικόνα της γεωλογίας και των πετρολογικών ενοτήτων της Νάξου και του Νοτίου Αιγαίου και της σημασίας των ορυκτών και των προϊόντων κατεργασίας τους για την οικονομία και τον πολιτισμό.