Δημοτικό Θέατρο

Translate English Version

Δημοτικό Θέατρο

Το σημερινό Δημοτικό Θέατρο της Αίγινας στην εποχή του Καποδίστρια χρησίμευε αρχικά ως Αλληλοδιδακτικό σχολείο (1828) κι αργότερα ως Προκαταρκτικό σχολείο (1829-30), που σημαίνει ότι εκεί προετοιμάζονταν οι μαθητές για το Κεντρικό (Εϋνάρδειο) σχολείο. Το κτίριο φαίνεται να προϋπήρχε της Καποδιστριακής εποχής, αλλά δε διαθέτουμε στοιχεία για το σκοπό και τις χρήσεις που τότε εξυπηρετούσε. Για να το επισκεφθείς, ακολούθησε το δρόμο προς τη Μητρόπολη της Αίγινας – θα το βρεις δίπλα στο Εϋνάρδειο Διδασκαλείο. Στο Δημοτικό Θέατρο της Αίγινας πραγματοποιούνται ενδιαφέρουσες θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις.