Βασιλικοί Τάφοι Μαγούλας

Translate English Version

Βασιλικοί Τάφοι Μαγούλας

Πρόκειται για τους θολωτούς τάφους των μυκηναϊκών χρόνων που βρίσκονται έξω από το χωριό της Τροιζήνας της πατρίδας του μυθολογικού ήρωα Θησέα. Ένα αρχαιολογικό αξιοθέατο στο νησί του Πόρου το οποίο είναι ένα δείγμα του μεγάλου μυκηναϊκού πολιτισμού.