Φάρος Κόγχη

Translate English Version

Φάρος Κόγχη

Ο φάρος λειτούργησε για πρώτη φορά το 1901, ενώ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός. Το 1948 στο πλαίσιο ανασυγκρότησης των ζημιών του φαρικού δικτύου, τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά μηχανήματα και επαναλειτούργησε ως αυτόματος πυρσός ασετιλίνης. Σταδιακά εγκαταλείφθηκε από τους φαροφύλακες με αποτέλεσμα τη δεκαετία του 1980 να κινδυνεύσει με κατάρρευση. Τα τελευταία όμως χρόνια πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης του φάρου και σήμερα η κατάσταση του είναι πολύ καλή.

Ο πέτρινος πύργος ύψους 7,5 μέτρων, είναι κυκλικός και στην απόληξή του φέρει μεταλλικό κλωβό. Έχει εστιακό ύψος 34 μέτρων και στη βάση του υπάρχει οικία φαροφυλάκων. Ο φάρος βρίσκεται στο ακρωτήριο Λυκόπουλος, στη νότια άκρη της Σαλαμίνας, ανάμεσα στους παραθεριστικούς οικισμούς Περιστέρια και Κολώνες. Η πρόσβαση είναι εύκολη μέσω ενός βατού χωματόδρομου που καταλήγει στην είσοδο του φάρου. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή γιατί η σήμανση είναι ελλιπής. Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3320/1828/10-1-2002 και το ΦΕΚ 82/Β/30-1-2002, ο φάρος χαρακτηρίστηκε ως Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο διότι αποτελεί αξιόλογο αρχιτεκτονικό δείγμα μιας ειδικής κατηγορίας κτηρίων και είναι συνδεδεμένος με τη νεότερη ναυτική παράδοση του τόπου. Αποτελεί επίσης εμβληματικό και σημειολογικό μνημείο τόσο για το ιστορικό νησί όσο και για την Περιφέρεια Αττικής.