Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου

Translate English Version

Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου

Η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Υδραίο κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου. Το έτος 2000 εορτάστηκαν στην γενέτειρα του Αγίου, την Ύδρα, με εκδηλώσεις, συνέδριο και ειδικές εκδόσεις, τα διακόσια χρόνια από το μαρτύριο του Αγίου.