Ησυχαστήριο Παντοκράτορα Καμαρέλας

Translate English Version

Ησυχαστήριο Παντοκράτορα Καμαρέλας

Στην περιοχή των Αγίων Δούλων στη βόρεια Κέρκυρα βρίσκεται το Ησυχαστήριο Παντοκράτορα Καμαρέλας, όπως είναι το όνομα του μοναστηριού στην περιοχή. Ιδρύθηκε ως γυναικείο ησυχαστήριο στα 1800 και έκτοτε λειτουργεί αδιάκοπα.

Το 1890 ιδρύθηκε το Καθολικό του Ησυχαστηρίου Παντοκράτορα Καμαρέλας, που είναι αφιερωμένο στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος και λειτουργεί έως σήμερα.

Η πυκνή βλάστηση της καταπράσινης Κέρκυρας περιβάλει το Ησυχαστήριο Παντοκράτορα Καμαρέλας, που πήρε το όνομά του από την ομώνυμη πηγή με την ονομασία Καμαρέλα, που βρίσκεται κοντά.

Τρία παρεκκλήσια, μεταξύ αυτών και το παλαιό Καθολικό, κοσμούν το μοναστήρι, ενώ το Ησυχαστήριο Παντοκράτορα Καμαρέλας πανηγυρίζει στις 6 Αυγούστου.