Εκκλησία Αγίου Ελευθερίου

Translate English Version

Εκκλησία Αγίου Ελευθερίου

Ο ναός κατασκευάστηκε το έτος 1700 και από τότε έχουν γίνει δυο φορές εργασίες συντήρησης και επέκτασης τα έτη 1765 και 1950.