Γεφύρι του Αυλακίου

Translate English Version

Γεφύρι του Αυλακίου

Πρόκειται για ένα λίθινο γεφύρι που βρίσκεται στην επαρχία Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, επί του ποταμού Αχελώου και ενώνει το Νομό Αιτωλοακαρνανίας με τους Νομούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας. Το χτίσιμο του άρχισε το 1907 και ολοκληρώθηκε το 1911, παράλληλα με το γειτονικό γεφύρι της Τέμπλας. Απασχολήθηκαν 60 μαστόροι Ηπειρώτες και 60 εργάτες από τα γύρω χωριά του Βάλτου. 
 
Το γεφύρι αποτελείται από κεντρικό τόξο που ακολουθεί την τροχιά του κύκλου, ενώ υπάρχουν τέσσερα βοηθητικά μικρότερα τόξα, ένα δεξιά και τρία αριστερά, που ψηλώνουν μακρόστενα, ορθογώνια στο σχήμα, αλλά η στέψη τους παραμένει αψιδόμορφη.
 
Πρόκειται για ζωτικό για την περιοχή έργο, γιατί από εκεί περνούσαν οι κάτοικοι των γύρω χωριών για τους αλευρόμυλους και τις νεροτριβές που υπήρχαν στην απέναντι όχθη, στο Μουζάκι, στην Καρδίτσα και στο Καρπενήσι. Πριν την κατασκευή της γέφυρας, οι κάτοικοι περνούσαν το ποτάμι με κίνδυνο της ζωής τους, χρησιμοποιώντας πότε σχοινιά, πότε ξύλα και πότε περαταρίες, άλλοτε πλωτές και άλλοτε εναέριες.
 
Η περιοχή όπου κατασκευάστηκε το γεφύρι ονομάζεται "τριχιές", και πήρε το ονομά της από τις τριχιές πάνω στις οποίες κρεμόταν παλιότερα ένα καρέλι. Αργότερα κατασκευάστηκε στη θέση του καρελιού ένα μονότοξο γεφύρι, που σε κάποια κατεβασιά του Αχελώου όμως δεν άντεξε και έπεσε. Απο αυτό το γεφύρι δεν έχει σωθεί κανένα στοιχείο.