Γεφύρι Γκρέτσι

Translate English Version

Γεφύρι Γκρέτσι

Τα «γεφύρι του Γκρέτσι» είναι ένα από τα πιο όμορφα πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου, απόλυτα εναρμονισμένο  με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Βρίσκεται σε υψόμετρο 657μ. στη θέση Παγώνι κάτω απ' το χωριό Παλαιόπυργος και γεφυρώνει στη θέση Γκρέτσι τον ποταμό Γορμό. Ακριβώς από κάτω του υπάρχει γκρεμός με τα νερά του ποταμού να δημιουργούν καταρράκτη. Το γεφύρι είναι μονότοξο με δύο βοηθητικά τόξα, αριστερά και δεξιά.  Στο κέντρο το μεγάλο τόξο, πλήρως ημικυκλικό γεφυρώνει το γκρεμό. Λέγεται ότι κτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα (ίσως το 1830) χωρίς όμως να διασώζονται περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία καθώς και τον κατασκευαστή του.

Από εκεί περνούσαν οι κάτοικοι της περιοχής για να μεταβούν στα χωράφια τους αλλά και στο μύλο. Στη θέση που είναι το γεφύρι υπήρχαν παλιά και δύο νερόμυλοι, νεροτριβή, (των οποίων σώζονται υπολείμματα) και μονοπάτια που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα μνημεία. Η πρόσβαση στο γεφύρι γίνεται από το χωριό Παλαιόπυργος, κατεβαίνοντας προς την κοιλάδα του ποταμού Γορμού.

Για την ιστορία τούτου του γεφυριού, είναι πολύτιμα όσα θυμήθηκε -και έτσι διέσωσε- ο τελευταίος κάτοικος του χωριού: «…χρονολογείται το χτίσιμό του στο 1810-20, καθ’ ότι όπως μού έλεγε ο παππούς μου που είχε γεννηθεί το 1845 το βρήκε έτσι. Τα αγροκτήματα του χωριού μας στην καλλιέργειαν σιτηρών κτλ ήσαν πέρα από το ποτάμι και έτσι για την προσπέλασή τους ήτο απαραίτητο το γεφύρι. Την περισσοτέραν δε αφορμή για το χτίσιμο την έδωσε όταν μία γυναίκα, μαζί με την σαμαρίτσα στον ώμον, πηδώντας έπεσε και επνίγηκε. Στα έξοδα τότε συνέβαλον ως δικαίωμα βοσκής οι κτηνοτρόφοι και εισφορές ολίγον από τους εις την Κων/πολιν εκεί εργαζομένους συγχωριανούς μας και σε σιτάρι από τους συγχωριανούς κατοίκους στους κτίστας, όπως εγίνετο τότε, από τη Βούρμπιανη Κονίτσης».