Γεφύρι της Μαέρης

Φωτο: © Argyris Pafilis

Translate English Version

Γεφύρι της Μαέρης

Το γεφύρι της Μαέρης, γνωστό και ως γεφύρι του Παλιομάγερου ή Γεφύρι του Δασυλλίου βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Καλλονή, Τρίκορφο και Δασσύλλιο στο νομό Γρεβενών και γεφυρώνει το Παλιομάγερο ποτάμι που κατεβαίνει από τον Τάλιαρο και σε αυτή την περιοχή σχηματίζει μια βαθιά και απότομη κοιλάδα. Εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις των κατοίκων από το Δίλοφο και το Δασύλλιο προς την περιοχή των Γρεβενών. Πίσω του ακριβώς υπάρχει ένας μικρός τεχνητός καταρράκτης, που κάνει το τοπίο ακόμη πιο εντυπωσιακό .

Το γεφύρι κατασκευάστηκε μέσα σε τρεις μήνες (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) σε σχέδια που εκπόνησε ανιδιοτελώς ο εμπειροτέχνης Γεώργιος Τζούφας – Αναγνωστίδης από το Δίλοφο και με χρηματοδότησή των ξενιτεμένων Δασυλλιωτών στην Αμερική και του Διλοφίτη Τζάμου Νικολάου, ο οποίος ανέλαβε και τον έρανο για τη συγκέντρωση χρημάτων από όλα τα γύρω χωριά. Εξαιρετικό ήταν και το ενδιαφέρον του τότε, Μητροπολίτη Σισανίου – Σιατίστης Ιεροθέου Ανθουλίδη, ο οποίος διέθεσε 250 γρόσια, από αρχιερατική λειτουργία κι’ άλλες ιεροτελεστίες στον Πεντάλοφο, κατά το πανηγύρι της 8ης Σεπτεμβρίου, χάρη του κοινωφελούς αυτού έργου. Το συμφωνητικό της κατασκευής του γεφυριού που υπέγραψαν οι μάστορες με την παλιά Κοινότητα της Μαέρης έχει διασωθεί και φυλάσσεται από τον παλιό μάστορα από τον Βυθό Βοΐου, Ιωάννη Παπατσιούμα.

Απόσπασμα απο το συμφωνητικό κατασκευής του γεφυριού αναφέρει:

Δια του παρόντος εγγράφου δηλούται, ότι μεταξύ των υποσημειουμένων αντιπροσώπων της κοινότητος Μαέρης και του εκ Ζουπανίου εργολάβου κ. Νικολάου Μπαμπαλή και κ. Παύλου Μούρτζιου συνεβάλοντο τα ακόλουθα. Α. Οι εν λόγω κύριοι αναλαμβάνουσι την οικοδομήν λιθίνης γεφύρας ασβεστοκτίστου επί του μεταξύ των κοινοτήτων Μαέρης και Λιουντζίου διερχομένου παραποτάμου του Αλιάκμονος, υποχρεούμενοι να εργασθώσιν ευσυωειδήτως μέχρι τελείας αποπερατώσεως του έργου, ούτινος το σχεδιογράφημα εχάραξεν ο εκ λιβοχόβου κ. Γεώργιος Ζούφας, εις ον και η περί την ακριβή αυτού εφαρμογήν εποπτεία ανατίθεται. Β. Υποχρεούνται προσέτι να κατασκευάσωσι και τοποθετήσωσι το εκ ξύλων πρώστυπον της γέφυρας (καλούπια)...

Εν Μαέρη τη 4η Ιουλίου 1910

Photos: © Ιερέας Κωνσταντίνος Βασιλειάδης (φωτο 1,2) - Αργύρης Παφίλης (φωτο 3,4,5)