Ναυτικό-Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης

Translate English Version

Ναυτικό-Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης

Σαν τόπος καταγωγής του ξακουστού θαλασσοπόρου Οδυσσέα αλλά και με πλούσια ναυτική ιστορία στην συνέχεια αφού πολλοί ήταν οι Θιακοί που ασχολήθηκαν με την ναυτιλία ή εργάστηκαν σε καράβια, δεν μπορούσε παρά να έχει και το αντίστοιχο ναυτικό μουσείο. Εκεί θα δείτε περισσότερα από 1500 εκθέματα όπως παλιές φωτογραφίες από τις αρχές του αιώνα, ναυτικά όργανα, πίνακες καραβιών και βέβαια αντικείμενα και έγγραφα από την πλούσια ναυτική ιστορία της Ιθάκης.