Πύργος Γιαννουδίου

Translate English Version

Πύργος Γιαννουδίου

Ο επιβλητικός τριώροφος Πύργος Γιανναδίου ή Πύργος Γιουλούντα βρίσκεται στην είσοδο του ομώνυμου χωριού. Η κατασκευή του χρονολογείται στους πρώτους οθωμανικούς χρόνους (τέλη 17ου - αρχές 18ου αιώνα). Δεν υπάρχουν αναφορές σχετικά με το πρώτο ιδιοκτήτη. Σήμερα ανήκει στην οικογένεια Γιουλούντα. Ο Πύργος έχει χαρακτηριστεί Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο.

Ανήκει στην κατηγορία των στενομέτωπων κτιρίων και αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους. Η είσοδος βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Πύργου, ενώ η πρόσβαση στον πρώτο όροφο γίνεται μέσω εξωτερικής σκάλας στην δυτική πλευρά του κτίσματος. Ο δεύτερος όροφος με ζεύγη ορθογώνιων παραθύρων, από τη βόρεια, νότια και δυτική πλευρά, είχε ξύλινο μεσοπάτωμα, το οποίο δεν διασώζεται και επικοινωνούσε με τον πρώτο όροφο με ξύλινη σκάλα.

Στη δυτική πλευρά βρίσκεται το τζάκι, κατασκευασμένο από λαξευτή λιθοδομή, το οποίο φέρει εξωτερικά την εξέχουσα, ημικυκλικής διατομής, καμινάδα που στηρίζεται σε φουρούσια. Στο στηθαίο του δώματος και στους εξωτερικούς τοίχους του πρώτου και δευτέρου ορόφου ανοίγονται σχισματοειδείς τυφεκιοθυρίδες, που φανερώνουν τον οχυρωματικό χαρακτήρα του κτίσματος. Στην ΒΑ και ΒΔ γωνία του στηθαίου του δώματος υπάρχουν μικρά φουρούσια που δείχνουν ότι εκεί είχαν κατασκευαστεί «κλουβιά» δηλαδή ενετικού τύπου φυλάκια τα οποία δεν σώζονται.