Καταρράκτης Υπάτης

Translate English Version

Καταρράκτης Υπάτης

Ο καταρράκτης βρίσκεται λίγο πριν την είσοδο στο χωριό της Υπάτης. Τα νερά του προέρχονται από τα βουνά της Οίτης και παλιότερα κινούσαν τον παλιό νερόμυλο που σκέκεται δίπλα του. Στα απόκρημνα βράχια δεξιά του μύλου έχει τοποθετηθεί μαρμάρινη πλακέτα σε ανάμνηση μάχης του 1821. Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη αφού βρίσκεται επάνω στον δρόμο που συνδέει την Υπάτη με τα Λουτρά.