Μοναστήρι - Πρασιές

Translate English Version

Μοναστήρι - Πρασιές

Πρόκειται για μια μεγάλη παραλία με χοντρή άμμο και λεπτό βοτσαλάκι, ακριβώς κάτω από την σκιά του Κάλαμου. Ο Κόλπος ονομάζεται Πρασιές και η παραλία πήρε το όνομα Μοναστήρι από το μοναστήρι που στέκεται ακριβώς από πάνω της. Δεν είναι ασυνήθιστο να βρείτε εκεί ανθρώπους με στημένες σκηνές.

Campaign Image