Πύργος Σκεπονιού ή Γκριμάλντι

Translate English Version

Πύργος Σκεπονιού ή Γκριμάλντι

Ανάμεσα στο Σκεπόνι και την Κωμιακή, βρίσκεται ένας φράγκικος πύργος, που κτίστηκε από τον φεουδάρχη της περιοχής Μάρκο Κορονέλλο, σε απότομο, καίριας σημασίας σημείο, έτσι ώστε οι οποιοδήποτε επιδρομείς να γίνονται αντιληπτοί από μακριά.