Πύργος Μαρκοπολίτη - Καλαβρού

Translate English Version

Πύργος Μαρκοπολίτη - Καλαβρού

Εκτός από τον πύργο στους Ακάδημους, ο Μάρκος Πολίτης ή Μαρκοπολίτης, φέρεται ως ιδιοκτήτης και του πύργου που υψώνεται στο κέντρο του χωριού στο Κεραμί.
Ο πύργος στο Κεραμί, κτίστηκε στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και είχε τρεις ορόφους, από τους οποίος ο τρίτος είχε παραμείνει ασκεπής και ημιτελής.