Κατοικία Κωνσταντίνου Κανάρη Ψαρά

Translate English Version

Κατοικία Κωνσταντίνου Κανάρη Ψαρά

Είναι ένας από τους μεγάλους ήρωες της Επανάστασης του 1821 και η συμβολή του στον Ελληνικό αγώνα ήταν ανεκτίμητη. Ο θρυλικός μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε στα Ψαρά το 1793. Είναι ένας από τους μεγάλους ήρωες της Επανάστασης του 1821 και η συμβολή του στον Ελληνικό αγώνα ήταν ανεκτίμητη. Υπήρξε ναύαρχος, υπουργός καθώς και πρωθυπουργός της Ελλάδος σε δύσκολες περιόδους της ιστορίας της χώρας μας.