Αρχαιολογικός Χώρος Αρχοντίκι Ψαρά

Translate English Version

Αρχαιολογικός Χώρος Αρχοντίκι Ψαρά

Το 1962 ανακαλύφθηκε αξιόλογος Μυκηναϊκός οικισμός στην περιοχή Αρχοντίκι Ψαρών, μέρος του οποίου καλύπτεται από τη θάλασσα. Το νεκροταφείο το οποίο βρέθηκε στην ίδια περιοχή, περιέχει τάφους διάφορων μεγεθών με ενδιαφέροντα ευρήματα τα οποία φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου.