Δ6 - Χωριό - Πατελίδα - Παραλία Μακροπούντα

Translate English Version

Δ6 - Χωριό - Πατελίδα - Παραλία Μακροπούντα

Διαδρομή 6: Το μονοπάτι αυτό οδηγεί στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Αρχικά ανηφορίζει προς το Σκλάβο και λίγο μετά χωρίζεται σε δύο διαδρομές. Η μία οδηγεί στη παραλία Μαυροπούντα και η άλλη στη παραλία Βρουλίδια. Το πρώτο τμήμα μέχρι το Σκλάβο είναι εύκολο αλλά στη συνέχεια οι κλίσεις είναι απότομες με αποτέλεσμα ο βαθμός δυσκολίας να αυξάνει.