Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου

Translate English Version

Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου

Το Αρχαιολογικό μουσείο Καλύμνου βρίσκεται στην Πόθια και εγκαινιάστηκε το 2009. Περιλαμβάνει δύο συλλογές: την Προϊστορική και την Κλασσική συλλογή. Η πρώτη περιλαμβάνει κεραμική, ειδώλια και εργαλεία νεολιθικής, μινωικής και μυκηναϊκής εποχής, ενώ η δεύτερη κεραμική, επιγραφές, ειδώλια και γλυπτά από το Δάμο και το ιερό του Δαλίου Απόλλωνος, ελληνιστικά γλυπτά καθώς και περίτεχνα έργα χαλκοπλαστικής.

Μεταξύ των πιο σημαντικών εκθεμάτων είναι έργο της ελληνιστικής χαλκοπλαστικής που απεικονίζει μία γυναίκα που έχει καλυμμένο το σώμα της με χιτώνα και κροσσωτό ιμάτιο. Το άγαλμα αναδύθηκε από την θάλασσα της Καλύμνου το 1995, μέσα στα δίκτυα ενός ντόπιου ψαρά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία ενότητα που αναφέρεται στο σημαντικότερο θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της αρχαίας Καλύμνου, το ιερό του Δηλίου Απόλλωνος.