Εθνικός Δρυμός Σουνίου

Translate English Version

Εθνικός Δρυμός Σουνίου

Ως Εθνικός Δρυμός Σουνίου έχει χαρακτηρισθεί από το 1974 (Διάταγμα Κήρυξης και ΦΕΚ : ΠΔ 182/1974 (80/ΤΑ/1974) η ενδοχώρα της Λαυρεωτικής, δυτικά της πόλης του Λαυρίου, από την Πλάκα μέχρι το Σούνιο και τα Λεγραινά. Έχει έκταση πυρήνα 5.000 στρεμμάτων και έκταση περιφερειακής ζώνης 30.000 στρεμμάτων. Γειτνιάζει με τον Αρχαιολογικό Χώρο Σουνίου και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής, 50 χιλιόμετρα από την πόλη της Αθήνας. Ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 και προστατεύεται από τις διεθνείς συνθήκες.

Τα εκτεταμένα λείψανα αρχαίων μεταλλείων και εργαστηρίων των ιστορικών χρόνων, το βάραθρο «Χάος» που αποτελεί ένα φυσικό μνημείο και τα απολιθώματα βοτανικών ειδών που δεν υπάρχουν σήμερα στην περιοχή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό, γεωλογικό και παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. Από τα αρχαία λατομεία μαρμάρου προέρχεται το μάρμαρο με το οποίο κατασκευάσθηκε ο Ναός του Ποσειδώνα και το ιερό της Σουνιάδας Αθηνάς στο ακρωτήριο Σούνιο. Εκτός από τα αρχαία λατομεία μαρμάρου, στη περιοχή λειτουργούσαν κατά καιρούς και άλλων ειδών μεταλλεία. Από τον άργυρο του Λαυρίου κατασκευάστηκε το ισχυρό νόμισμα της κλασικής Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ. Με τα νομίσματα αυτά, εν συνεχεία οι Αθηναίοι ναυπήγησαν τριήρεις, με τις οποίες αντιμετώπισαν τους Πέρσες στη ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Χλωρίδα

Το μεγαλύτερο τμήμα του Δρυμού καλύπτεται από πευκοδάση χαλεπίου Πεύκης, θάμνους (πουρνάρι, κουμαριά, σχίνο) και φρύγανα όπως θυμάρια, αφάνες, ασφάκες, λουμινιές, ασπαλάθους, γαλαστοιβές κλπ. Στο δρυμό έχουν καταγραφεί περισσότερα από 15 είδη και υποείδη ορχεοειδών τα οποία περιλαμβάνονται στη συνθήκη CITES. Εκτός αυτών, στην ίδια συνθήκη περιλαμβάνονται και άλλα φυτά του δρυμού. Η συγκεκριμένη συνθήκη απαγορεύει την εμπορία συγκεκριμένων ειδών, προκειμένου να τα προστατέψει.

Πανίδα

Η πανίδα δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ποικιλία ειδών, ενώ εκτός από την αλεπού δεν περιλαμβάνει άλλα μεγάλα θηλαστικά. Η ορνιθοπανίδα αντιπροσωπεύεται από κοινά είδη όπως η κουκουβάγια, η δεκαοχτούρα, ο κότσυφας κ.α. Επίσης μερικά είδη πουλιών όπως ο πετροκότσυφας, το ψαρόνι και ο σπίνος επισκέπτονται την περιοχή για να ξεχειμωνιάσουν. Σημαντικός είναι ο ρόλος της περιοχής και για αρκετά προστατευόμενα μεταναστευτικά είδη πτηνών που χρησιμοποιούν τη περιοχή ως σταθμό ανάπαυσης κατά τη περίοδο της αποδημίας τους. 

Ο χώρος του Δρυμού είναι εύκολα προσπελάσιμος από τους πολλούς δασικούς δρόμους που έχουν διανοιχτεί για την προστασία της εύφλεκτης βλάστησης από τις πυρκαγιές. Για θέματα Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης, επικοινωνήστε με το Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης Λαυρίου - Τηλέφωνο: 22920 22693 - Email: kpelav@yahoo.gr Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία καλέστε το Δασαρχείο Λαυρίου - Τηλέφωνο: 2292 023100.