Μουσείο Προϊστορικής Θήρας

Translate English Version

Μουσείο Προϊστορικής Θήρας

Το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας είναι μοναδικό στο είδος του Περιφερειακό Μουσείο και από τα σημαντικότερα της Ελλάδας, με ευρήματα τόσο από το Ακρωτήρι, όσο και από ολόκληρο το νησί της Θήρας. Η ιδέα της ανέγερσης ανήκει στον ανασκαφέα του προϊστορικού οικισμού, καθηγητή Σπυρίδωνα Μαρινάτο και βασίστηκε σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ιωάννη Κουμανούδη. Το οικόπεδο όπου αναγέρθηκε το μουσείο παραχωρήθηκε από το Νομίκειο Ξενοδοχείο του Ευάγγελου Νομικού. Η ανέγερση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και ολοκληρώθηκε δέκα περίπου χρόνια αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το Μουσείο Προϊστορικής Θήρας εγκαινιάστηκε το Μάρτιο του 2000, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο.

Το μουσείο κατά κύριο λόγο στεγάζει τοιχογραφίες και κινητά ευρήματα που προέρχονται από το Ακρωτήρι, τη περίοδο της μεγάλης ακμής του (17ος αι. π.Χ.). Σημαντική ήταν και η επιστροφή στη Θήρα της πλειονότητας των ευρημάτων από τον ίδιο αρχαιολογικό χώρο που φιλοξενούνταν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. Παράλληλα, φιλοξενεί και άλλα ευρήματα από άλλα σημεία του νησιού καθώς και από τη νήσο Θηρασία, που χρονολογούνται  από την 5η χιλιετία π.Χ. (Νεώτερη Νεολιθική περίοδος) ως τον 17ο αι. π.Χ.

Οι εκθέσεις του μουσείου περιλαμβάνουν:

Η Θήρα από τη Νεολιθική Εποχή ως τη σεισμική καταστροφή όπου σκιαγραφείται η πορεία του νησιού από τη Νεώτερη Νεολιθική περίοδο (4.500 π.Χ.) ως τις αρχές της Υστεροκυκλαδικής Ι περιόδου (αρχές 17ου αι. π.Χ.).

Η ανακάλυψη ενός αρχαιολογικού χώρου όπου στο προθάλαμο εκτίθενται εικόνες και κείμενα που αναφέρονται στην ιστορία της έρευνας της προϊστορικής Θήρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία της ανασκαφής του Ακρωτηρίου από το Σπυρίδωνα Μαρινάτο.

Η πόλη του Ακρωτηρίου στην ακμή της όπου ζωντανεύουν επί μέρους τομείς της ζωής και των δραστηριοτήτων των κατοίκων της προϊστορικής πόλης. Εκεί εκτίθενται αντικείμενα καθημερινής χρήσης, θραύσματα αγγείων με δείγματα γραφής της Γραμμικής Α’ και σημαντικές τοιχογραφίες όπου απεικονίζονται σκηνές από τη φύση του νησιού και τη καθημερινότητα των κατοίκων.

Η γεωλογία της Θήρας, μία μικρή έκθεση που εξιστορεί τη γεωλογική πορεία της Θήρας, με την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, που φαίνεται να άρχισε περίπου πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια.