Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

Translate English Version

Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας άρχισε να κτίζεται την δεκαετία του 1960 για να στεγάσει αρχαία αντικείμενα που στεγάζονταν μέχρι τότε σε καταστήματα της αγοράς της πόλης. Το 1998 έγιναν ευρείας κλίμακας επισκευές στο κτίριο που παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα, ενώ παράλληλα διαμορφώθηκε νέα είσοδος κεκλιμένου επιπέδου για άτομα με κινητικά προβλήματα  και χώρος έκδοσης εισιτηρίων και πώλησης αναμνηστικών. Σήμερα το μουσείο διαθέτει μία πλούσια συλλογή εκθεμάτων που προέρχονται από αρχαιολογικούς χώρους του νομού και καλύπτουν μία μακρά περίοδο από τους Νεολιθικούς μέχρι και τους Βυζαντινούς χρόνους.

Η έκθεση του ισογείου είναι χωρισμένη σε τρείς ενότητες. Στη πρώτη οι επισκέπτες ενημερώνονται για τη γεωμορφολογία και ιστορία της περιοχής καθώς και για τις τρέχουσες αρχαιολογικές έρευνες.  Στις δύο γειτονικές αίθουσες εκτίθενται αντιπροσωπευτικά δείγματα γλυπτικής κυρίως των ρωμαϊκών χρόνων, μεταξύ των οποίων επιτύμβιες και αναθηματικές στήλες, ολόγλυφα έργα και επιγραφές που προσφέρουν πλήθος στοιχείων για ονόματα ανθρώπων και πόλεων, θρησκευτικές αντιλήψεις, κοινωνικές συνθήκες και πολιτικές καταστάσεις. Στη τέταρτη αίθουσα, εκτίθεται ψηφιδωτό που κοσμούσε  το δάπεδο κτιρίου των ρωμαϊκών χρόνων. Στον όροφο του μουσείου εκτίθενται ευρήματα των ελληνιστικών χρόνων που προέρχονται από τις ανασκαφές του αρχαιολογικού χώρου στις Πέτρες Αμυνταίου και στη Φλώρινα καθώς και ευρήματα  της βυζαντινής εποχής.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται απέναντι από τον Σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και λειτουργεί καθημερινά εκτός Τρίτης από τις 08:00 έως τις 15:30. Κλειστό παραμένει την 1η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, 1η Μαΐου, Κυριακή του Πάσχα καθώς και την 25η και 26η Δεκεμβρίου. Η είσοδος είναι έναντι καταβολής μικρού αντιτίμου, ενώ η είσοδος για παιδιά, μαθητές και φοιτητές είναι δωρεάν. Άτομα ηλικία άνω των 65 ετών πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο κατά 50%. Στο κατάστημα του μουσείου διατίθενται προς πώληση αρχαιολογικοί οδηγοί, φυλλάδια και διάφορα αρχαιολογικά και λαογραφικά βιβλία που αφορούν το νομό Φλώρινας και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.