Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου

Translate English Version

Δημοτική Βιβλιοθήκη Σύρου

Στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου βρίσκεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη που αριθμεί 35.000 τίτλους παλιών και σπάνιων βιβλίων. Στο κηπάριο μπροστά από τη Βιβλιοθήκη, βρίσκονται οι προτομές των Εμμ. Ροίδη, Γεωρ. Σουρή, Δημ. Βικέλα, Τιμ. Αμπελά και Ρίτας Μπούμη-Παππά.