Λίμνη Κορώνεια (Λαγκαδά ή Αγ.Βασιλείου)

Translate English Version

Λίμνη Κορώνεια (Λαγκαδά ή Αγ.Βασιλείου)

Η λίμνη Κορώνεια (ή Λίμνη Λαγκαδά) βρίσκεται σε απόσταση 12χλμ. από τη πόλη της Θεσσαλονίκης, στην επαρχία Λαγκαδά. Ονομάζεται όμως και λίμνη Αγίου Βασιλείου (από το ομώνυμο χωριό). Εκατομμύρια χρόνια πριν, η Λίμνη Κορώνεια μαζί με τη λίμνη Βόλβη και όλη τη λεκάνη της Μυγδονίας, αποτελούσαν μία μεγάλη λίμνη. Σταδιακά η έκταση της συνεχώς μικραίνει, και η απόσταση της Κορώνειας από τη λίμνη Βόλβη συνεχώς μεγάλωνε με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν οι δύο λίμνες στην μορφή που έχουν σήμερα, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 11,5 χλμ.

Η λίμνη Κορώνεια έχει ελλειψοειδές σχήμα. Οι ακτές της είναι ομαλές με περιφέρεια αργιλοαμμώδους και ιλυώδους σύστασης, με περιορισμένης έκτασης αμμώδη και χαλικώδη τμήματα. Η έκταση της την δεκαετία του '70 ανερχόταν στα 46.000 στρέμματα και το μέγιστο βάθος της στα 8 μέτρα. Έκτοτε η λίμνη λόγω της κατασπατάλησης και της μη ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων άρχισε να συρρικνώνεται και η έκταση και το βάθος της να ποικίλουν ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες. Εκτός από την ταπείνωση της στάθμης της τα τελευταία χρόνια στην Κορώνεια καταγράφονται υψηλές τιμές ρύπων, αποτέλεσμα της άναρχης βιομηχανικής, και όχι μόνο, ανάπτυξης της περιοχής, θέτοντας σε κίνδυνο την οικολογική ισορροπία της λίμνης. Η κατάσταση της λίμνης τα τελευταία έτη είναι πολύ ασταθής καθώς το καλοκαίρι του 2008 αποξηράνθηκε ξανά, αλλά τους μήνες που ακολούθησαν ανέκτησε τον όγκο νερού της και το μέσο βάθος της ξεπέρασε το 1μ.

Το pH της λίμνης Κορώνειας παρουσιάζεται πολύ υψηλό (πάνω από 8) όλες τις χρονιές από το 1985 μέχρι και το 2010 (σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν). Αυτές οι τιμές είναι ενδεικτικές ενός πολύ υποβαθμισμένου οικοσυστήματος, ακατάλληλου να στηρίξει μορφές ζωής όπως ψάρια και πουλιά. Τα ψάρια ειδικά είναι πολύ ευαίσθητα στις υψηλές τιμές του pH και τις μεταβολές του. Η λίμνη Κορώνεια πριν από 35 χρόνια περίπου ήταν η πλουσιότερη σε αλιεύματα λίμνη στη Βόρεια Ελλάδα και ονομαστή για ψάρια μεγάλης εμπορικής αξίας (γριβάδια, χέλια). Ο σημαντικότερος λόγος της σταδιακής μείωσης και τελικά εξαφάνισης του ιχθυοπληθυσμού της Κορώνειας είναι ο προχωρημένος βαθμός ρύπανσης της λίμνης. Είδη πτηνών που συναντώνται στην Κορώνεια είναι: αγριόχηνες, αγριόπαπιες,γλάροι, εωδιοί, κύκνοι, αργοροπελεκάνοι, αργυροτσικνιάδες, πορφυροτσικνιάδες, καστανόπαπιες, σταυραετοί κ.α. Μετά την εύρεση των νεκρών πουλιών τον Σεπτέμβριο του 2004 επιστήμονες τις επόμενες μέρες τοποθέτησαν κανονάκια κρότου ανάμεσα στους καλαμιώνες και στις όχθες ώστε να απομακρυνθούν τα εναπομείναντα πουλιά προς τη λίμνη Βόλβη αλλά και το Δέλτα Αξιού.