Γεφύρι της Τζαβάραινας

Φωτο: © Μάριος Στρούθος @mariosstrouthos1787

Translate English Version

Γεφύρι της Τζαβάραινας

Το λιθόκτιστο γεφύρι της Τζαβάραινας παλαιότερα συνέδεε  τα χωριά της Βυτίνας με αυτά της δυτικής Γορτυνίας. Πρόκειται για ένα μονότοξο γεφύρι με ιδιαίτερα σημαντική ιστορική αλλά και αρχιτεκτονική αξία. Σύμφωνα με έγγραφα του αρχείου της Βυτίνας χτίστηκε το 1868 στη θέση παλαιότερου γεφυριού που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του ποταμού. Κτίστης φαίνεται να είναι ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος από τα Μαζέικα. Οφείλει το όνομά του σε κάποια Τζαβάραινα, κάτοικο Βυτίνας για κάποιο άγνωστο σε εμάς γεγονός ή στις γύρω λάκες που ακόμη και σήμερα αναφέρονται ως «λάκες της Τζαβάραινας».

Το μονότοξο γεφύρι βρίσκεται κάπου μεταξύ της Βυτίνας και της Νυμφασίας και ενώνει τις όχθες του Μυλαόντα ποταμού. Το γεφύρι το διασχίζει το μονοπάτι που συνδέει τους δύο οικισμούς. Η διάρκεια της πεζοπορίας είναι περίπου 2 ωρών και μέτριας δυσκολίας, ενώ η καλύτερη περίοδος για πεζοπορία είναι από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.

 

ΦΩΤΟ: Μάριος Στρούθος @mariosstrouthos1787