Μετάφραση

Adjacent plot of Fourni

At the square of the village of Fourni , is mounted a sculpted marble urn, found in an adjacent plot, and has an inscription written in ancient Greek: "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΤΗΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΗΣ ΗΡΩΣ ΧΡΗΣΤΕ ΧΑΙΡΕ. ΕΤΩΝ ΚΕ."