Μετάφραση Greek Version

The Bust of Homer of Ithaki

The poet Homer was the one who made Ithaca famous because through his epic Odyssey he recounts the adventures of the king of Ithaca on his return to his homeland after the Trojan war. The bust of Homer is located in the central square of Ithaca, in Vathi and on the base of it is engraved the oracle of the Delphi Oracle towards the Emperor of Rome, Adrian: “ΕΔΟΣ Δ’ ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΕ ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΕΗ. ΕΠΙΚΑΣΤΗ ΜΗΤΗΡ, ΗΜΙΝ ΕΤΙΚΤΕ ΒΡΟΤΩΝ ΠΟΛΥ ΠΑΝΣΟΦΟΝ ΑΝΔΡΑ”. The bust of Homer in the center of Ithaca is crafted by sculptor Stathis Alexopoulos and was made of white marble thanks to the sponsorship of Gerasimos K. Valatos.